Бизнес консултации от GTradeCorp

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

I. Предмет

Чл. 1. Настоящият документ, наричан за краткост „Политика за поверителност“, регулира отношенията при обработка на лични данни между администратора „Дженеръл Трейд Корпорейшън“ ЕООД и ползвателите на уеб сайта www.gtradecorp.com.

II. Информация относно администратора на лични данни

Чл. 2.

Наименование: „Дженеръл Трейд Корпорейшън“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 201536421
Регистрация по ЗДДС: BG200499808
Седалище и адрес на управление: гр. София 1612, ж.к. „Лагера“, ул. „Пиърс О`Махони“, 39-41
Данни за кореспонденция: гр. София 1612, ж.к. „Лагера“, ул. „Ев. Пелагонийски“ 57, офис 5
Уеб сайт: www.gtradecorp.com
E-mail: office@gtradecorp.com
Телефон.: 00359 899 80 77 38

III. Информация относно компетентния надзорен орган

Чл. 3.

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Телефон: (02) 9153518

IV. Защита на лични данни

Чл. 4. (1) Администраторът „Дженеръл Трейд Корпорейшън“ ЕООД, уеб сайта www.gtradecorp.com, събира, съхранява и обработва лични данни на ползвателите единствено във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България.

(2) Личните данни на ползвателите може да бъдат ползвани:

  • за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания;
  • предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на ползвателите;
  • изпращане на ежеседмичен бюлетин в случай, че ползвателите са предоставили съгласието си за получаване на такъв;
  • статистически информация за ползване на уеб сайта;
  • защита на информационната сигурност на уеб сайта;
  • обезпечаване предоставянето на услугите на администратора.

(3) Администраторът „Дженеръл Трейд Корпорейшън“ ЕООД не ползва и не обработва лични данни на ползвателите, които дават информация за расов или етнически произход, които са свързани със здравето, сексуалния живот, човешкия геном на ползвателите, такива свързани с политически, религиозни, философски убеждения или участия.

(4) Администраторът „Дженеръл Трейд Корпорейшън“ ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на ползвателите съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни.

Чл. 5. Уеб сайтът www.gtradecorp.com използва „бисквитки“ (cookies), като вида, целите и условията за използването им са посочени в Политиката за„бисквитки“, достъпна на: https://gtradecorp.com/политика-за-използване-на-бисквитки/, с която ползвателите се съгласяват използвайки настоящия уеб сайт.

Чл. 6. С използването настоящия уеб сайт ползвателите се съгласява изрично, че администраторът „Дженеръл Трейд Корпорейшън“ ЕООД има право да обработва личните му данни съгласно настоящите условия достъпни на: https://gtradecorp.com/политика-за-поверителност/.

Чл. 7. Администраторът „Дженеръл Трейд Корпорейшън“ ЕООД не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която настоящия уеб сайт събира през посещенията на ползвателите, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България.

Чл. 8. Ползвателите може да искат от Администраторът „Дженеръл Трейд Корпорейшън“ ЕООД да коригира, изтрие, ограничи ползването на личните му данни чрез изпращане на електронно съобщение, с ясно изразено желание, към office@gtradecorp.com или чрез искане за отказ в писмена форма, изпратено по куриер на адрес: гр. София 1612, ж.к. „Лагера“, ул. „Ев. Пелагонийски“ 57, офис 5.